hader-churve

Küpsiseid ja Isikuandmete töötlemine

Küpsiste kasutamise reeglid

Küpsiste kasutamise reeglid kirjeldavad seda, kuidas meie veebiood kasutab küpsiseid ja kuidas te saate nende kasutamist lubada või keelata.

1. Lühidalt küpsistest meie veebipoes

1.1. Küpsised on meie veebipoe ja ka enamuse internetis leiduvate veebilehtede kasutatav tehnoloogia.

1.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse seadmesse, mida kasutasite meie veebipoe külastamiseks.

1.3. Küpsiseid kasutatakse meie veebipoe täisfunktsionaalsuse tagamiseks ja üldise ostlemiskogemuse parandamise jaoks vajaliku teabe talletamiseks.

1.4. Meie veebipoodi kasutades loeb teie brauser küpsist ja saadab selle teabe meie veebipoodi.

1.5. Esineb mitut tüüpi küpsiseid. 
1.5.1. Sessiooniküpsis: see küpsis kustutatakse, kui te oma brauseri sulgete. 
1.5.2. Püsiküpsis: seda küpsist hoitakse pikemat aega ja selle kasutamisel on tähtaeg. 
1.5.3. Esimese osapoole küpsis: meie veebipoe määratud küpsis, mida kasutatakse selleks, et meie veebipood toimiks ettenähtud viisil. 
1.5.4. Kolmanda osapoole küpsis: meie veebipoe külastamise käigus väliste teenuste määratud küpsised. Kasutatakse personaliseerimiseks, reklaami ja analüüsi tarbeks. Säilitatakse ainult varjunimega tähistatud andmeid. 
1.5.4.1. Reklaamiküpsised koguvad andmeid teie sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab meie veebipoel esitada teie eelistustele vastavat reklaamisisu. Seda tüüpi küpsised võimaldavad ka mõõta reklaamikampaania tõhusust. Reklaamiküpsiseid saab kasutada korduvturunduskampaaniate tarbeks, mis võivad näidata ostlemiskäitumisel põhinevat reklaami. 
1.5.4.2. Kolmandate osapoolte küpsiste kohta leiate lisateavet 4. jaotisest.

2. Küpsistega nõustumine

2.1. Kui sirvite seda veebilehte oma brauseri praeguste privaatsusseadetega, annate nõusoleku, mis vastab nendele seadetele. See võib tähendada, et võite lubada ühe küpsise või mõned küpsised või lasta brauseril küsida luba iga kord, kui küpsist tahetakse luua. Palun vaadake oma brauseri kasutusjuhendist, kuidas muuta privaatsusseadeid.

2.2. Klikkides küpsiste kasutamise põhimõtete teavituses lausel: „Ma saan aru“, kinnitate, et saate aru, et teil on kontroll nõusoleku andmise üle oma brauseri turvaseadetes.

3. Kuidas küpsistest keelduda

3.1. Te võite küpsiseid oma brauseris igal ajal lubada, eemaldada või blokeerida. Täpsemat teavet leiate oma brauseri kasutusjuhendist.

3.2. Arvestage sellega, et kui eemaldate või blokeerite esimese osapoole küpsiseid, ei toimi meie veebileht ettenähtud moel ning võimalus tellimust täita on piiratud.

4. Lisateave kolmanda osapoole küpsiste ja meie veebipoe kasutatavate teenuste kohta

4.1. Salvestatakse ainult varjunimega tähistatud andmeid, mida ei saa kasutada teie kui üksikisiku tuvastamiseks. Andmed koondatakse ja neid kasutatakse osana suuremast statistilisest andmestikust. Isegi kui teile tundub, et saate sihipärast ja personaliseeritud turundusmaterjali, ei saa me teid tegelikult tuvastada kolmandate osapoolte küpsistes antud andmete järgi.

4.2. Kolmandate osapoolte seatud küpsiste loetelu:

Google: Veebiliikluse analüüs, reklaam

Facebook: Reklaam 
Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

 

 

Isikuandmete töötlemine

 

Privaatsuse ja andmete töötlemise üldpõhimõtted

Raru Roccaforte OÜ (Roccaforte) peab klientide isiku- ja kontaktandmete konfidentsiaalsuse kaitset oluliseks ning seisab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse eest.

Andmete töötlemise põhimõtted kehtivad Roccafortei veebipoe.

  1. Andmete kogumine

Tellimuse vormistamisel jagunevad Kliendi poolt esitamisele kuuluvad andmed kohustuslikeks ning vabatahtlikult edastatavateks andmeteks.

1.1. Kohustuslikult tuleb Kliendil edastada järgmised andmeid: 
1.1.1. Nimi – vajalik tellimuse teostamise täitmiseks ja täitmise tagamiseks; 
1.1.2. Elukoha aadress – vajalik tellimuse täitmiseks Roccafortei poolt kui tarneviisiks on valitud “Lähim Postkontor” ja/või “Kullerteenus”. Elukoha aadress on vajalik ka Postiasutusele, kes edastab kliendile teateid paki postiasutusse saabumise kohta. Vastasel juhul ei ole võimalik Roccaforteil lepingut täita ega läbi transporti korraldava koostööpartneri kohale toimetada. 
1.1.3. Telefoninumber – vajalik tellimuse täitmiseks ja täitmise tagamiseks Roccafortei poolt kui tarneviisiks on valitud „Pakiautomaat“. Samuti on telefoninumber vajalik teenustes tõrgete esinemisel teadete edastamiseks või tellimusega seotud asjaolude täpsustamiseks.

1.2. Vabatahtlikult esitatavateks andmeteks on e-posti aadress kommertsteadaannete edastamiseks ja/või telefoninumber kui kliendi poolt valitud tarneviisi kohustuslikuks eelduseks ei ole telefoninumbri esitamine. 
1.2.1. Kui Klient on andnud nõusoleku oma e-posti aadressi kasutamiseks otseturunduse eesmärgil, siis edastatakse talle Roccafortei poolt turundusliku iseloomuga teadaandeid.

1.3. Kliendil on igal ajal õigus otseturunduslikel eesmärkidel saadetavate teadaannete saamisest loobuda. Juhend kommertsteadannetest loobumiseks on lisatud igale kommertsteadaandele või saates vastavasisulise e-kirja Roccaforteile aadressil info@RaruRoccaforte.com.

  1. Andmete vastutav ja volitatud töötleja

Kliendi andmete vastutav töötleja on Raru Roccaforte OÜ, registrikood 12649094, asukohaga Akadeemia tee 14-21, Tallinn, Estonia 12611.

2.1. Raru Roccaforte OÜ võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad on Raru Roccaforte OÜ koostööpartnerid, kes töötlevad andmeid muuhulgas: 
2.1.1. teenuse osutamise eesmärgil; 
2.1.2. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui Klient on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis; 
2.1.3. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

2.2. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Raru Roccaforte OÜ poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.

  1. Andmete säilitamise aeg

Roccaforte säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni ja seadusest tuleneva dokumendi säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksuseadusele ning raamatupidamise seadusele 7 aastat).

  1. Kliendi õigused andmete kasutamisega seoses

4.1. Kliendil on õigus saada Roccaforteilt teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;

4.2. Kliendil on õigus nõuda Roccaforteilt enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;

4.3. Kliendil on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamist turunduslikel eesmärkidel;

4.4. Kliendil on andmete väljavõtteõigus ehk õigus saada Roccaforteile edastatud automatiseeritult töödeldavaid isikuandmeid ja tellimuste ajalugu struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Kliendil on ka õigus Roccafortele antud andmete ülekandmiseks otse teisele töötlejale kui see on tehniliselt teise töötleja süsteemidega ühildatav ning sellisel kujul Roccaforteile tehniliselt teostatav.

4.5. Kliendil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

 

Kui kasutad Raru Roccaforte kodulehte, siis nõustud küpsiste kasutamisega Täpsem info loe siin.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close