hader-churve

Tellimistingimused

Tingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad ostu-müügilepingute (edaspidi Leping) suhtes, mis sõlmitakse internetis aadressil www.RaruRoccaforte.com asuvast internetipoest kaupa telliva kliendi (edaspidi Klient) ning Raru Roccaforte OÜ (edaspidi Müüja) vahel.

1.2. Käesolevad tingimused on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning Müüjal on õigus tingimusi ühepoolselt muuta. Muudetud tingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast tingimuste muutmist.

1.3. www.RaruRoccaforte.com internetipoest tellimust vormistades ning makset sooritades kinnitab Klient, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega ja on nendega nõus.

 

Lepingu sõlmimine ja jõustumine

2.1. Kliendi tellimus loetakse pakkumiseks võlaõigusseaduse tähenduses. Müüja nõustumist tellimusega eeldatakse, kui ta asub konkreetset tellimust Kliendile täitma.

 

Kauba tellimine

3.1. Tellimuse vormistamiseks valib Klient välja www.RaruRoccaforte.com internetipoest toote(d) ning lisab need ostukorvi. Ostukorvis saab Klient jälgida lisatuid tooteid ning võimaluse korral rakendada soodustusi, lisades sooduskupongi lahtrisse soodustuse koodi.

3.2 Järgmisena sisestab Klient enda kontaktandmed või loob www.RaruRoccaforte.com internetipoes konto.

3.3 Tellimuse lõpuleviimiseks valib Klient endale sobiva kauba kohaletoimetamise viisi ning seejärel sobiva tasumisviisi.

3.4 Kliendil on võimalus soovitavat kaupa lisada ostukorvi, kuid enne tellimuse vormistamist on sama kaup kättesaadav ka teistele Klientidele.

3.2 Klient on kohustatud tellimuse vormistamisel esitama ainult tõeseid andmeid. Juhul, kui Klient on tellimuse täitmisel esitanud ebakorrektseid andmeid, ei vastuta Müüja võimalike tekkivate tagajärgede eest.

3.3 Ostu sooritamisel kinnitab Klient, et on tutvunud Müüja tellimistingimuste ning ostu-müügilepinguga.

3.5 Kui Klient on veendunud, et kõik esitatud andmed, tooted ja kogused on õiged, vajutab ta nupule „Kinnitan tellimuse“. Pärast seda saadetakse Kliendile automaatselt tema poolt esitatud e-maili aadressile tellimuse kinnitus ning makserekvisiidid.

3.6 Müüja täidab tellimuse peale Kliendi poolt tellimuse eest tasumist.

 

3.6.1 Tellimuse täitmise tähtajad
3.6.1.1 Tellimuse täitmise tähtaeg on reeglina kuni 30 päeva, kuid võib Müüja-st sõltumatutel asjaoludel kujuneda ka pikemaks.
3.6.1.2 Kui Tellimust ei ole võimalik täita 30 päeva jooksul, teavitab Müüa sellest Tellijat eraldi.
3.6.1.3 Juhul, kui tellitud kaupu ei ole võimalik koos laost välja saata, saadab Müüa tellitud kauba Tellijale mitme saadetisena.

 

Kauba hinnad ja postikulu

4.1 Internetipoes www.RaruRoccaforte.com müüdavate kaupade hinnad on toodud eurodes ja käibemaksuga. Müüjal on õigus ühepoolselt hindu muuta ning rakendada soodustusi. Kui Klient edastas tellimuse enne hinna muutmist, siis kehtib tema jaoks hind, mis on märgitud tema arvele.

4.2 Kauba hinnale lisandub kauba kohaletoimetamise tasu, mis sõltub Kliendi poolt valitud kohaletoimetamise viisist.

4.3 Postikulu on vastavalt kohaletoimetamise viisile järgmine:

4.3.1 Eestis kohale toimetamine – 4.55 eurot iga toode eest

4.3.2 Iga tellitud kotti eest lisandub postikulu.

4.3.3 Omniva – hinnad vastavalt tsoonile (omniva hinnakiri alates 01.01.2015):

Tsoon 1: Leedu, Läti

Tsoon 2: Rootsi, Soome, Taani

KG Tsoon1 km-ta Tsoon1 km-ga Tsoon2 km-ta Tsoon2 km-ga
0-1 29.51 35.41 33.55 40.26
1-2 33.55 40.26 41.63 49.96
2-3 41.63 49.96 50.35 60.42
3-4 46.31 55.57 58.38 70.06
4-5 50.35 60.42 67.10 80.52
5-6 58.38 70.06 75.18 90.22
6-7 63.11 75.73 83.9 100.68
7-8 67.10 80.52 91.93 110.32
8-9 71.14 85.37 100.64 120.77

 

Tasumine

5.1. Tellimuse eest tasumine toimub kas pangaülekandega või Paypal ülekandega Müüja pangakontole.

5.2. Pärast tellimuse esitamist saadab Müüja Kliendi e-mailile e-kirja, milles on ära toodud Raru Roccaforte OÜ pangakonto rekvisiidid. Kui Klient ei ole tellimuse eest tasunud vähemalt 2 päeva jooksul tellimuse esitamisest alates, tühistab Müüja Kliendi tellimuse.

5.3. Kuni kauba hinna täieliku tasumiseni on kaup Müüja omand.

5.4 Paypaliga tasumisel, Teie esitatud aadress peab ühtima paypal konto registreeritud aadressiga

Kauba kohaletoimetamine

6.1. Tellitud kaup jõuab Kliendini vastavalt Kliendi poolt valitud kohale toimetamise viisile:

6.1.1. Itella SmartPost pakiteenus

SmartPost-iga tellitud pakk toimetatakse reeglina Kliendile kohale peale tellimuse esitamist järgneva 1-2 nädalapäeva jooksul. Pakke hoiustatakse pakiautomaadis seitse ööpäeva alates paki sisestamisest.

6.2. Müüja ei vastuta paki kohaletoimetamisel tekkinud viivituse eest, kui viivitus on tekkinud postiteenust pakkuva firma süül või määramatu jõu tõttu.

6.3. Kui klient on kohaletoimetamise viisiks valinud Smart Post, tuleb pakk vastu võttes alati veenduda, et nii pakend kui paki sisu on terve. Juhul, kui pakis olevatel toodetel esineb defekt, tuleb see fikseerida. Pärast seda tuleb viivitamatult võtta ühendust Müüjaga, kes suhtleb edasi Smart Postiga.

6.4. Juhul, kui Klient ei ole fikseerinud kauba vigastusi vastavalt punktis 6.3 kirjeldatule, ei vastuta Müüja tekkinud kahju eest.

 

Lepingust taganemine ja Kliendi õigus kaup tagastada

7.1. Müüjal on õigus tühistada Kliendi tellimus, kui Klient ei ole tellimuse esitamisest alates vähemalt 2 päeva jooksul tasunud tellimuse eest Müüja pangakontole.

7.2. Müüjal on õigus Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik Kliendile tarnida (eelkõige kauba lõppemise tõttu). Kliendi informeeritakse sellest esimesel võimalusel telefoni või e-maili teel. Kliendi tasutud summa tagastatakse viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul Kliendi poolt esitatud pangakontole.

7.3. Kliendil on õigus kaup tagastada 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest alates.

7.3.1. Kauba tagastamiseks peab Klient tegema Müüjale vastavasisulise avalduse ning tagastama tellitud Kauba. Avalduses tuleb ära tuua ostuarve number, tagastatav toode, tagastamise põhjus ja Kleindi arveldusarve number.

7.3.2. Tellitud Kaup tuleb tagastada Müüjale Omniva tähitud kirjaga või muul kokkuleppel.

7.3.3. Klient on kohustatud tagastama Kauba originaalpakendis koos kõikide markeeringutega Raru Roccaforte OÜ aadressile Akadeemia tee 14-21, 12611, Tallinn.

7.3.4. Juhul, kui klient on eemaldanud tootelt Raru Roccaforte markeeringud, ei ole Kliendil õigus toodet Müüjale tagastada.

7.3.4. Klient on kohustatud tellitud paki avama ettevaatlikult ja seda mitte kahjustama. Juhul, kui klient on pakki avades kahjustanud ise toodet, ei ole Kliendil õigus toodet Müüjale tagastada.

7.3.5. Toote tagastamisest tulenevat postikulu Kliendile ei tagastata.

 

Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. Müüja vastutab Kliendi ees, kui Kliendile on kahju tekkinud Müüja poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.2. Klient vastutab Müüja ees, kui Müüjale on kahju tekkinud Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumise tõttu.

8.3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteosutamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteosutamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (määramatu jõud).

 

Pretensiooni esitamine

9.1. Vastavalt Eesti Vabariigi seadusele toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel Kliendil on õigus esitada Müüale pretensioon 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Kliendile.

9.2. Müüa ei vastuta:

9.2.1. kui viga on tekitatud kauba valesti kasutamisest;

9.2.2. kui viga on tekkinud paki valesti avamisest;

9.2.3. kui viga on tekkinud kauba valest käsitlemisest;

9.2.4. kui viga on tekkinud kauba tavapärasest kulumisest;

9.2.5 kui toote halvenemine/kahjustumine on tekkinud Kliendi süül.

9.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saadab Klient vastava teate hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Müüa elektronposti aadressile info@raruroccaforte.com või helistab Müüa kontakttelefonil +372 55 62 9382. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tellija õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.

 

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

10.1. Müüjal on õigus koguda ja töödelda Kliendi poolt Müüjale avaldatud isikuandmeid ning avaldada neid vajadusel tellimuse täitmiseks, andmete töötlemiseks või oma majandustegevuse analüüsimiseks. Müüjal on õigus kasutada Kliendi elu- või asukoha aadressi või e-maili aadressi ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Kliendile.

10.2. Kliendi isikuandmed, mis on vajalikud kauba transportimiseks Kliendile, edastatakse vastavat teenust osutavaile ettevõtteile.

10.3. Kliendil on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ja kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

10.4. Kliendi isikuandmeid töötleb Raru Roccaforte OÜ, registrikood 12649094, asukoht Akadeemia tee 14-21, 12611, Tallinn.

 

Muud tingimused

11.1. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Müüja Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest aktidest.

11.2. Kui tellimistingimuste mõni säte on tühine, ei mõjuta see ülejäänud osas tellimistingimuste ega ostu-müügilepingu kehtivust. Tühine säte asendatakse seaduspärase sättega, mis on tühisele sättele õiguslikult ja majanduslikult kõige lähedasem

11.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Kui kasutad Raru Roccaforte kodulehte, siis nõustud küpsiste kasutamisega Täpsem info loe siin.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close